Brugsaftale
Velkommen til MacByt.dk der formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden MacByt.dk.
Når du besøger MacByt.dk accepterer du følgende vilkår:
 • Du skal være fyldt 13 år for at benytte MacByt
 • Når du opretter din brugerkonto på MacByt, skal du registrere dig med dine korrekte oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato mv.)
 • Din brugerkonto på MacByt er strengt personlig og må ikke udlånes til eller deles med andre
 • Du må kun oprette én brugerkonto på MacByt
 • Handler mellem privatbrugere på MacByt er som udgangspunkt civilkøb (som er det modsatte af forbrugerkøb, hvor en privat køber en vare eller tjenesteydelse af en såkaldt erhvervssælger). Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne civilkøb som regel ikke har 14 dages returret
 • Køber du som privatbruger en vare eller en tjenesteydelse af en erhvervsbruger, har du krav på 14 dages fortrydelsesret, medmindre varen er blevet fremstillet på bestilling
 • Du skal være opmærksom på, at du som privatbruger kan anses som at handle som led i dit erhverv og dermed blive betragtet som erhvervssælger i købelovens forstand, jf. § 4a, stk. 1. Skal du - uanset din status som privatbruger - betragtes som erhvervssælger, gælder dansk rets almindelige regler, herunder reglerne i forbrugeraftaleloven om købers 14 dages fortrydelsesret
 • MacByt kan til enhver tid indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i brugerbetingelserne
 • De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på MacByt via annoncer. MacByt er altså ikke part i private handler, da MacByt alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler, og MacByt har derfor ikke noget ansvar i forbindelse med de private handler
 • Bud afgivet på annoncer er juridisk bindende, og du er således forpligtet til at købe og betale en vare, såfremt sælger har accepteret dit bud
 • De kontraktmæssige betingelser og vilkår, som skal gælde mellem køber og sælger i en privat handel, er dem, der er angivet af sælger. MacByt regulerer således ikke vilkårene for en privat handel
 • Du skal sikre dig, at de varer, du sætter til salg via annoncer på MacByt, ikke er i strid med lovgivningen eller MacByt‘ regler i øvrigt, og ligeledes må du som køber ikke søge at købe ulovlige varer eller opfordre andre til at sælge ulovlige varer. Endvidere er du forpligtet til kun at sælge varer, som du har ret til at råde over og overdrage
 • Det påhviler dig som bruger af MacByt at indberette din skattepligtige indkomst til SKAT, og MacByt kan altså ikke gøres ansvarlig herfor.
 • Overstiger din årlige omsætning 50.000 kr., skal dette meldes til SKAT. Læs mere her: www.skat.dk
 • De generelle vilkår og betingelser er udformet i henhold til dansk ret. Såvel brugere som MacByt er naturligvis underlagt dansk rets almindelige regler

Nærværende vilkår og betingelser for brugen af MacByt og MacByt‘ tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 22. August 2011.

God etikette
Her på MacByt forsøger vi at opretholde en god stemning, samt godt humœr blandt de handlene. Derfor håber vi at du vil hjælpe med dette.
Overhold dansk lov og sidens regelsæt
Tal pænt til hinanden og undgå person-negative kommentarer.
Skriv modent.
Vær kritisk, men ikke negativ. Læs brugsaftalen.
Til top
Troværdig bruger
Vores rating system, er udformet således at du nemt og overskueligt, kan se om en bruger har historie for at være troværdig. Du kan hjælpe med at lave dette system bedre, ved at rate de brugere du handler med.
Til top
Rating system
Vores rating system er endnu ikke fuldendt.
Til top

Aftale
Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og MacByt‘ (“MacByts”, “vi” eller “os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som MacByt udbyder via www.macbyt.dk. Nærværende aftale regulerer endvidere visse aspekter af handler indgået mellem dig og andre brugere på MacByt (private handler).

Nærværende aftales virkning
Når du tilmelder dig MacByt‘ tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter MacByt‘ tjenester. Når du opretter dig på MacByt.dk giver du din samtykke til disse betingelser.

ændringer i nærværende aftale
MacByt forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af MacByt i kraft. Ligeledes forbeholder MacByt sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nærværende profil.

Meddelelse om ændring vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos MacByt.

Du kan vælge at opsige dit medlemskab hos MacByt, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. ønsker du ikke at være bundet, har du en 14-dages frist til at opsige dit medlemskab løbende fra den dag, meddelelsen om ændring kommer frem til dig. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende MacByt‘ tjenester.

Efter udløbet af de nævnte 14 dage vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.macbyt.dk og hermed træde i kraft. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle handler og aktiviteter på MacByt eller via MacByt‘ tjenester samt for dit forhold til MacByt.

Aftalens varighed
Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version.

Til top
Registrering
Registrering af brugeroplysninger
Som bruger på MacByt forpligter du dig til at oprette dig med dit rigtige navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt alle yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Husk, at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og MacByt. Du indestår altså for rigtigheden af samtlige de oplysninger, der opgives.

Din brugerkonto hos MacByt er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er derfor krypteret hos os, således at det kun er dig, der til enhver til har kendskab til denne. I samme omfang er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres brugerkonti.

Det er ej heller tilladt at oprette mere end én brugerkonto per person uden forudgående aftale med MacByt.

Ajourføring
Du er som bruger på MacByt ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via menuen Profil.

Kontrakthabilitet
For at kunne tilmelde dig MacByt‘ tjenester må du under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du eventuelt vil byde på eller sælge. Er du over 15 år gammel, har du ret til at disponere over egne midler, og du kan således anvende MacByt på lige fod med andre brugere.

Lukning af brugerkontoen
Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerkonto ved at kontakte MacByt.

Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager på din brugerkonto er endeligt afsluttet.

Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til MacByt. MacByt forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

MacByt forbeholder sig retten til til enhver tid at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, MacByt regler i øvrigt eller gældende dansk ret.
Til top
Persondata
Dataansvarlig
Dataansvarlig er MacByt.

Servere
Samtlige servere, der benyttes til at lagre dine personlige oplysninger, opbevares i sikrede lokaler hos UnoEuro.

Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger på MacByt, bliver de oplysninger, du afgiver ved oprettelsen og ved senere ajourføring, registreret af os.

For at undgå bedrageri registrerer vi brugernes IP-adresser. IP-adressen kan tillige anvendes i forbindelse med eventuel politianmeldelse.

Behandling af personlige oplysninger
MacByt anvender dine personlige oplysninger, når du logger på din brugerkonto hos MacByt.

MacByt benytter endvidere visse oplysninger til brug for statistiske beregninger. Det er i denne forbindelse ikke muligt at henføre oplysningerne til identificerbare personer.

MacByt opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for, at MacByt kan overholde sine forpligtelser over for dig samt sine forpligtelser i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Ved anmodning om sletning af brugerkonto fra brugeren til MacByt vil brugerens personlige oplysninger efter 3 måneder blive arkiveret i henhold til arkivlovens bestemmelser.

Videregivelse
MacByt videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjeparter, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke hertil. MacByt kan dog videregive oplysninger, såfremt dette er os pålagt i henhold til lovgivning eller som svar på gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed, herunder såfremt der foreligger gyldig retskendelse.

Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre brugere, hvortil der er adgang fra MacByt tjenester, eller som du får oplyst fra MacByt eller en anden bruger, ud over til at indgå og afslutte handler.

Cookies
For at optimere MacByt, benytter vi cookies. Cookies er et lille stykke information, som gemmes på din computer og sendes til MacByt, hver gang du besøger sitet. Her gemmes nogle af dine tidligere valg på sitet, således at din oplevelse af MacByt bliver mere personlig. Du kan altid selv slette dine cookies via indstillingerne i din internetbrowser, men i så fald vil dine indstillinger gå tabt.
Til top

Annoncer
Lovlighed
Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som MacByt‘ regler i øvrigt.

Billeder
Når du tilføjer billeder til dine annoncer på MacByt, indestår du for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

Endvidere accepterer du, at MacByt har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i MacByt‘ nyhedsbrev. MacByt anvender ikke eventuelle billeder tilføjet din brugerprofil.

Links og henvisninger til andre hjemmesider
Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annoncer oprettet på MacByt. På samme måde er det ikke tilladt at linke eller henvise i brugerbeskrivelsen på din brugerprofil.

Lukning af annoncer
MacByt undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige via oprettede annoncer, men MacByt forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori, end den hvori annoncen er oprettet.

Opbevaring af annoncer
Vi opbevarer både åbne og lukkede annoncer i vores database til brug for, hvis MacByt på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed at udlevere disse. MacByt er ikke ansvarlig for, når annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.

Advarsel om bedrageri
Du kan via punktet Kontakt indberette annoncer til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller MacByt‘ regler i øvrigt.
Til top
Betingelser
Immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende MacByt‘ tjenester ejes af MacByt. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller MacByt‘ tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale. Advarsler og karantæne
MacByt kan tildele advarsler og - ved flere overtrædelser - karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller MacByt‘ regler i øvrigt.

Misbrug af MacByt‘ tjenester
MacByt forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af MacByt tjenester, eller såfremt MacByt vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig MacByt‘ tjenester på ny uden forudgående samtykke.

Manglende adgang til MacByt.dk
MacByt kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til macbyt.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og MacByt kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

Følgeskader
MacByt er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af MacByt, eller MacByt var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

Force majeure
MacByt er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som MacByt ikke er herre over, og som MacByt ikke med rimelighed burde have forudset.
Til top
Handler
Private handler
Dette er handler mellem dig og andre brugere (private eller erhvervsdrivende) på MacByt, hvor du kan sælge og købe varer til og af andre brugere ved aftale om handel. I disse handler er MacByt ikke aftalepart, og MacByt fungerer således udelukkende som online markedsplads. Alle private handler er omfattet af købeloven, og du skal være opmærksom på, at retsstillingen kan variere, afhængigt af om der er tale om forbrugerkøb eller civilkøb.

ændringer i handler
MacByt forbeholder sig retten til at lukke, forlænge eller annullere en handel, hvis MacByt finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, MacByt eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om alle sådanne skridt.
Til top